Tomus 25, num. 2 – Správa z konferencie Digital humanities – nástroje sprístupňovania historického dedičstva (M. Smida)

Správa z konferencie Digital humanities – nástroje sprístupňovania historického dedičstva (M. Smida)

Archív

Úplné textové verzie vo formáte PDF