Termíny uzávierky

Všetky texty do časopisu prijímame priebežne. Texty štúdií pre č. 1 je potrebné poslať vždy do konca decembra predchádzajúceho roku. Pre č. 2 je potrebné poslať texty štúdií vždy do konca júna príslušného roku.