Tomus 25, num. 1 – JESENSKÝ, M. (ed.): Belianum. Zo života a diela Mateja Bela. Banská Bystrica : Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela, 2021. (D. Chalupeková)

JESENSKÝ, Miloš (ed.): Belianum. Zo života a diela Mateja Bela. Banská Bystrica : Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2021. 220 s. ISBN 978-80-557-1895-8

Archív

Úplné textové verzie vo formáte PDF