Tomus 25, num. 2 – LUKEŠ, I.: Dějiny a doba postfaktická. Eseje, úvahy, glosy. Praha : Maraton, 2022. (P. Molnárová)

LUKEŠ, Igor: Dějiny a doba postfaktická. Eseje, úvahy, glosy. Praha : Maraton, 2022. 224 s. ISBN 978-80-88411-04-8 (P. Molnárová)

Archív

Úplné textové verzie vo formáte PDF