Tomus 23, num. 1 – Doc. PhDr. Marián Skladaný, CSc. (7. máj 1940, Vranov nad Topľou – 23. január 2020, Bratislava) (O. Tomeček)

Doc. PhDr. Marián Skladaný, CSc.
(7. máj 1940, Vranov nad Topľou – 23. január 2020, Bratislava) (O. Tomeček)

Archív

Úplné textové verzie vo formáte PDF