Tomus 23, num. 1 – Prof. PhDr. Stanislav Matejkin, CSc. (18. september 1943, Litava – 26. august 2019, Banská Bystrica) (K. Fremal)

Prof. PhDr. Stanislav Matejkin, CSc.
(18. september 1943, Litava – 26. august 2019, Banská Bystrica) (K. Fremal)

Archív

Úplné textové verzie vo formáte PDF