Tomus 23, num. 1 – Dr. h. c. prof. PhDr. Július Alberty, CSc. (19. august 1925, Vyšná Pokoradz – 11. august 2019, Banská Bystrica) (R. Kožiak)

Dr. h. c. prof. PhDr. Július Alberty, CSc.
(19. august 1925, Vyšná Pokoradz – 11. august 2019, Banská Bystrica) (R. Kožiak)

Archív

Úplné textové verzie vo formáte PDF