Tomus 23, num. 1 – KÓNYA, P. – KÓNYOVÁ, A.: Caraffa 330. Štúdie k dejinám Prešovského krvavého súdu = Tanulmányok az Eperjesi vértörvényszék történetéhez. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2018. (V. Žeňuch)

KÓNYA, P. – KÓNYOVÁ, A.: Caraffa 330. Štúdie k dejinám Prešovského krvavého súdu = Tanulmányok az Eperjesi vértörvényszék történetéhez. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2018. (V. Žeňuch)

Archív

Úplné textové verzie vo formáte PDF