Tomus 23, num. 2 – GOLIAN, J.: Život ľudu detvianskýho : Historicko-demografická a kultúrna sonda do každodenného života na Podpoľaní v dlhom 19. storočí. Ružomberok : Society for Human Studies, 2019. (O. Tomeček)

GOLIAN, J.: Život ľudu detvianskýho : Historicko-demografická a kultúrna sonda do každodenného života na Podpoľaní v dlhom 19. storočí. Ružomberok : Society for Human Studies, 2019. (O. Tomeček)

Archív

Úplné textové verzie vo formáte PDF