Tomus 23, num. 2 – HOCHEL, M. – PAVLÍKOVÁ, M.: Zrcadlo moci : Pilíře moci Napoleona Bonaparta ve vizuálním umění. Praha : Národní památkový ústav, 2018. (P. Kunec)

HOCHEL, M. – PAVLÍKOVÁ, M.: Zrcadlo moci : Pilíře moci Napoleona Bonaparta ve vizuálním umění. Praha : Národní památkový ústav, 2018. (P. Kunec)

Archív

Úplné textové verzie vo formáte PDF