Tomus 24, num. 1 – ŠIMEČKA, M. M. – POSCH, M. – BOHUŠ, M.: Všetko malo byť inak. Slovensko po roku 1945. Bratislava : CEEV Živica, 2020. (A. Crkoňová – P. Molnárová)

ŠIMEČKA, M. M. – POSCH, M. – BOHUŠ, M.: Všetko malo byť inak. Slovensko po roku 1945. Bratislava : CEEV Živica, 2020. (A. Crkoňová – P. Molnárová)

Archív

Úplné textové verzie vo formáte PDF