Tomus 24, num. 1 – Nomen Danielis numquam peribit… Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD. (30. november 1946, Mikulášová – 24. február 2021, Bratislava) (I. Nagy)

Nomen Danielis numquam peribit… Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD. (30. november 1946, Mikulášová – 24. február 2021, Bratislava) (I. Nagy)

Archív

Úplné textové verzie vo formáte PDF