Tomus 24, num. 2 – KOLLÁROVÁ, I.: Tajne : nebezpečná myšlienka a netransparentnosť komunikačných sietí v čase nepokoja (1789 – 1799). Bratislava : VEDA, 2020. (P. Kunec)

KOLLÁROVÁ, Ivona: Tajne : nebezpečná myšlienka a netransparentnosť komunikačných sietí v čase nepokoja (1789 – 1799). Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020. 215 s. ISBN 978-80-224-1822-5

Archív

Úplné textové verzie vo formáte PDF