Tomus 25, num. 2 – KODAJOVÁ, D. a kol.: Živena. 150 rokov spolku slovenských žien. Bratislava : Slovart, 2019. (J. Golian)

KODAJOVÁ Daniela a kol.: Živena. 150 rokov spolku slovenských žien. Bratislava : Slovart, 2019. 304 s. ISBN 978-80-556-4149-2 (J. Golian)

Archív

Úplné textové verzie vo formáte PDF