Tomus 23, num. 2 – MICHALCOVÁ BOROŠOVÁ, M. – SLÚKA, M.: Tri tváre bez mena. Analýza portrétov zo zbierok Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici

Tri tváre bez mena.
Analýza portrétov zo zbierok Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici

Archív

Úplné textové verzie vo formáte PDF